FRBA - KBR Stage pour jeunes - Jeugdstage : 19/10/2019 - 20/10/2019 (Koninklijke Belgische Roeibond )

95

• Leeftijd: 13-14 jaar
• Voorwaarde voor deelname: tenminste 3 wedstrijden geroeid te hebben.

• Kostprijs: 95 euro

• Inbegrepen in kostprijs: training, accommodatie en eten (ontbijt, middagmaal, vieruurtje en avondmaal).

• Sluiting inschrijvingen: 07 september 2019, Betaling uiterlijk 11 september 2019Inschrijving + betaling = definitieve inschrijving

• Aantal plaatsen: 48 personen (40 kinderen en 8 coaches)

• Betaling: BE80 0682-4241-7777 met vermelding “Jeugdstage 2019”

• Contact: Ferdinand Peeters, ferdinand.peeters@skynet.be

• Programma: www.rowing.be

• Doel van stage: techniek verbeteren, tips i.v.m. voeding voor/na een wedstrijd, concurrenten leren kennen op een speelse manier (kan ten goede komen voor latere selecties), etc...

• Stageperiode: 8u30 zaterdag tot 14u zondag.

 

• Age: 13-14 ans
• Condition de participation: avoir participé à au moins 3 régates.

• Prix: 95 euro

• Compris dans le prix: entraînement, logement et nouriture (déjeuner, dîner, goûter et souper).

• Clôture des inscriptions: 07 septembre 2019, Paiement au plus tard le 11 septembre 2019, Inscription + paiement = inscription définitive

• Nombre de places: 48 persones (40 enfants et 8 entraîneurs)

• Paiement: BE80 0682-4241-7777 indiquant “Stage pour jeunes 2019”

• Contact: Ferdinand Peeters, ferdinand.peeters@skynet.be

• Programme: www.rowing.be

• But du stage: améliorer la technique, conseils concernant l’alimentation avant et après la compétition, apprendre à connaître les concurrents d’une manière ludique (peut être utile pour des sélections futures), etc...

• Période du stage: du samedi 8h30 au dimanche 14h.

De inschrijvingen zijn gesloten op 07/09/2019.

Shared_Items